Сівозміна. Основні види.

Сівозміна – це складена роками, унікальна програма чергування сільськогосподарських культур для досягнення максимального врожаю. У минулій статті ми писали про основні види сівозміни, що застосовуються у фермерських господарствах України. Кожен тип, в свою чергу, може включати в себе різні види.

  1. Зерно- паровий. Цей різновид польової сівозміни передбачає відведення більшої частини польових угідь під зернові культури суцільної сівби і чистий пар. Найчастіше застосовується фермерами в степових регіонах з посушливим кліматом, де не раціонально засівати великі ділянки під просапні і бобові культури. Найбільш поширена схема: чистий пар / озима пшениця / озимий ячмінь / яра пшениця / просо.
  2. Зерно-просапний. Цей вид сівозміни не припускає відведення частини земель під пар. На більшій частині території засівають зернові і, з інтервалом 1-2 роки, чергують їх з просапними культурами (культури, які вимагають великих інтервалів при посадці і міжрядної обробки). В основному, чергуються такі культури, як озима пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, овес, цукрові буряки, картопля, озиме жито, люпин і соняшник. Найчастіше цей вид використовується в регіонах з вологим кліматом.
  3. Зерно-паро-просапний. Цей вид сівозміни в основному застосовують в степовій зоні України. Він передбачає посів зернових культур суцільної сівби, як мінімум на 50% полів. На решті території – 1-2 поля під чистий пар і 2 і більше полів під просапні культури (іноді багаторічні трави). Як приклад, можливо таке співвідношення для семипольної зерно-паро-просапної сівозміни: пар / озима пшениця / зернобобові / кукурудза на зерно / кукурудза на силос / озима пшениця / соняшник, рицина.
  4. Зерно-трав’яний. Основна площа засівається зерновими, крім просапних технічних культур, а решта – однорічними травами. Іноді зернові чергуються смугами з льоном або конюшиною. Цей вид сівозміни часто використовують як протиерозійний захід, так само він може в себе включати зайнятий пар.
  5. Трав’яно-просапний. Цей вид сівозміни частіше використовується в кормовому типі сівозміни (для молочно-тваринницького господарства), коли більше половини полів зайняті під просапні культури (зернові, технічні, овочеві або кормові), а інша частина – під багаторічні або однорічні трави. Доцільно використовувати на осушених торфовищах і річкових заплавах. Зрошувані землі створюють сприятливі умови для багаторічних трав. В степах з посушливим кліматом цей вид застосовувати не рекомендується.
  6. Просапний. Це сівозміна, в якій просапні культури (кукурудза, цукрові буряки, гречка, соняшник, та ін.) Займають всю, або більшу частину площі. Застосовується в овочевому, польовому і кормовому типі сівозміни. Цей вид доцільно застосовувати на добре зрошуваних землях першої технологічної групи (бажано оснащених обладнанням для штучного зрошування), або в регіонах з вологим кліматом.
  7. Зерно-трав’яно-просапний (плодовозмінний). Застосовується в польовій або овочевій сівозміні багатогалузевих господарств. У цьому виді сівозміни постійно проводиться плодозміна (щорічна заміна культур з різними технологіями вирощування і біологічними характеристиками, що дозволяє їм по різному впливати на родючість грунту). Наприклад, просапні культури чергуються з культурами суцільної сівби, зернові з незерновими широколистяними культурами, однорічні з багаторічними, озимі з яровими і т.д. В основному застосовується в регіонах з достатнім і нестійким зволоженням, в лісостепових зонах і північному Степу.
  8. Сидеральний. Цей вид сівозміни має на увазі виділення декількох полів для вирощування сидеральних культур, які закладаються в грунт у вигляді зеленої маси, тим самим підвищуючи родючість грунту. В основному, це рапс, суріпиця, буркун, люпин, фацелія, вика посівна і т. д. Використовується на легких піщаних ґрунтах, в районах з достатнім рівнем зволоження.

Перераховані вище види сівозміни є основними, але існує і безліч проміжних форм, які представляють собою різні комбінації декількох типів або видів, в залежності від попиту в даній місцевості. Наприклад, кормо-овочева сівозміна застосовується в приміських господарствах, де є попит на овочеві культури.

Крім типів і видів сівозміни ділиться за кількістю полів: семипольна, восьмипольна і т.д. Чим більше полів відводиться під даний тип сівозміни, тим сильніше можна урізноманітнити схему посадки з чергуванням різних культур.